​​​​​​​​​​​ติดต่อสอบถาม

171 แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ อาคารสนับสนุนการบิน ทอ.
ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร : 0-2534-1369 หรือ 2-1086, 2-1112
Google Map