พยากรณ์อากาศบริเวณกองบิน และพื้นที่ฝึกบิน/ปฏิบัติการ


ภาคเหนือ


กองบิน 41

กองบิน 46

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กองบิน 1

กองบิน 21

กองบิน 23

ภาคกลาง


กองบิน 2

กองบิน 4

กองบิน 6

กองบิน 5

ภาคใต้


กองบิน 7

กองบิน 56

กกล.ทอ.ฉก.9