คาดหมายสภาพอากาศบริเวณประเทศเมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย


ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.64


ลักษณะทั่วไป

 

  ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของคาบสมุทรอินโดจีนในระยะกลางถึงปลายห้วงการพยากรณ์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ตอนบนของคาบสมุทรอินโดจีนมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนตอนกลางและตอนล่างของคาบสมุทรอินโดจีนมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ประเทศเมียนมา Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากชายฝั่งด้านตะวันตก ในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 05 - 15 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนะวิสัยทั่วไป

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำสุด 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 31°ซ.- 35°ซ. ต่ำสุด 18°ซ.- 22°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1400
ประเทศลาว Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 30% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์, ต่ำสุด 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 30°ซ.- 34°ซ. ต่ำสุด 19°ซ.- 22°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1500
ประเทศเวียดนามตอนเหนือ Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 30% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะปลายห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 4/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,500 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำสุด 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 35°ซ.- 39°ซ. ต่ำสุด 18°ซ.- 21°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 40 - 50%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1500
ประเทศเวียดนามตอนใต้ Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 30% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะต้นและปลายห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 4/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำสุด 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 30°ซ.- 34°ซ. ต่ำสุด 19°ซ.- 22°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 40 - 50%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1500
ประเทศกัมพูชา Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 30% ของพื้นที่ ส่วนมากในระยะกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 2 - 3/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 30 นอต


ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำสุด 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 33°ซ.- 36°ซ. ต่ำสุด 21°ซ.- 23°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 40 - 50%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1500
ประเทศมาเลเชีย Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 30% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 2 - 3/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมแปรปรวน ความเร็ว 05 - 10 นอต
- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำสุุด 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 29°ซ.- 32°ซ. ต่ำกว่า 20°ซ.- 22°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1500


ลมชั้นบน

ประเทศ ลมชั้นบนที่ระดับ (ฟุต) ทิศทาง/ความเร็ว (นอต) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)


ประเทศเมียนมา
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
200/10
240/15
240/25
260/15
230/10
110/05
23°ซ.
18°ซ.
11°ซ.
03°ซ.
-04°ซ.
-24°ซ.


ประเทศลาวและเวียดนามตอนเหนือ
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
240/20
240/20
240/20
260/25
230/10
110/05
-
-
-
-
-
-


ประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
240/15
240/30
240/20
260/25
230/10
120/10
-
-
-
-
-
-


ประเทศมาเลเชีย
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
240/15
240/25
250/20
260/20
250/10
100/20
23°ซ.
18°ซ.
07°ซ.
00°ซ.
-09°ซ.
-30°ซ.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม
แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Tel : 02-534-1112
แผนที่
Google Map